Thursday, 29 March 2012

deepak me deepshikhaa jyoti prajvalit hai aagni se
tan me aatma ki deepshikha prajwalit hai jivan se
sansar ki sari moh maya hai is jan aur jeevan se
jaise jivan ka sar hai jivan ke dhoop aur chhav se..................shweta

No comments:

Post a Comment